Paracetamol 120 mg - 10 kauwtabletten - Medimart.nl
Paracetamol 120 mg

Paracetamol 120 mg - 10 kauwtabletten

Apotex paracetamol voor kinderen, kauwtabletten

€ 1,45


  • ivm CORONA levertijd 1-5 werkdagen
  • Gratis verzending vanaf €35
  • Altijd netjes en discreet verpakt

Omschrijving

Apotex paracetamol voor kinderen, kauwtabletten

Geneesmiddel: RVG 19255 AV

Paracetamol voor kinderen Apotex 120 mg maakt deel uit van de groep van de zogenaamde pijnstillende en koortsverlagende geneesmiddelen. 

Toepassing
Paracetamol voor kinderen Apotex 120 mg kan worden gebruikt bij - hoofdpijn - koorts en pijn bij griep en verkoudheid - koorts en pijn na vaccinatie - kiespijn - zenuwpijn - spierpijn   Samenstelling
Werkzame stof: Paracetamol
Hulpstoffen:  LACTOSE Ethylcellulose Mannitol Saccharinenatrium Pepermuntolie Magnesiumstearaat   Dosering Kinderen van 3-12 maanden (5,5-10 kg): een halve (½) kauwtablet 4 tot 6 maal per dag. Kinderen van 1-2 jaar (10-12,5 kg): één kauwtablet 4 tot 6 maal per dag. Kinderen van 2-4 jaar (12,5-17 kg): één tot anderhalve (1½) kauwtablet 4 tot 6 maal per dag. Kinderen van 4-6 jaar (17-22 kg): anderhalve (1½) kauwtablet 4 tot 6 maal per dag. Kinderen van 6 tot 9 jaar: twee kauwtabletten 4 tot 6 maal per dag.   Gebruik
De kauwtabletten zijn vooral bedoeld voor toediening aan kinderen. De paracetamol is speciaal behandeld om de nare smaak van de paracetamol zoveel mogelijk tegen te gaan; de tabletten moeten worden opgekauwd of fijngemaakt en met water of limonade worden ingenomen   Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar   Niet gebruiken bij
Als u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel   : Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. - wanneer u lijdt aan lever- of nierfunctiestoornissen; - Matige tot ernstige nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren) - Milde tot ernstige leverinsufficiëntie (onvoldoende werking van de lever) - Syndroom van Gilbert - Glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie - Hemolytische anemie - Uitdroging - Chronische ondervoeding - Astmatische patiënten die gevoelig zijn voor aspirine (= acetylsalicylzuur) - wanneer u dagelijks grote hoeveelheden alcohol gebruikt; in dit geval is er meer kans op het optreden van schadelijke effecten op de lever. - wanneer uw klachten langer dan 14 dagen aanhouden of terugkeren; neem in deze gevallen contact op met uw arts. Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden   : Neem contact op met u arts of apotheker voordat u paracetamol gebruikt, in het geval dat u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt: - Barbituraten (groep van slaap- en verdovingsmiddelen) - Bepaalde antidepressiva - Probenecide (geneesmiddel tegen jicht) - Chlooramfenicol (een antibioticum) - Metoclopramide of domperidon (geneesmiddelen tegen misselijkheid en braken) - Colestyramine (cholesterolverlagend middel) - Warfarine en andere coumarines (bloedverdunners) - Zidovudine (geneesmiddel gebruikt bij behandeling van aids) - Salicylamide (een pijnstiller) - Isoniazide (geneesmiddel tegen tuberculose) - Lamotrigine (geneesmiddel tegen epilepsie)   : Bij chronisch alcoholgebruik mag de dosis paracetamol per dag niet hoger zijn dan 2 gram (4 tabletten). Langdurig gebruik van paracetamol in combinatie met alcohol kan eerder leverbeschadiging veroorzaken bij een overdosering met paracetamol.   : Voor zover bekend heeft paracetamol geen invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken   : De volgende bijwerkingen kunnen optreden:   Zelden (1 op 10 000 tot 1 op 1000 gebruikers) - Verschillende bloedafwijkingen, waaronder agranulocytose, trombopenie, trombocytopenische purpura, leukopenie en hemolytische anemie - Allergieën (exclusief angio-oedeem) - Afwijkende leverfunctie, leverfalen, levernecrose en geelzucht - Jeuk (pruritus), uitslag, zweten, purpura en netelroos/galbulten (urticaria) - Overdosering en vergiftiging - Depressie, verwardheid en hallucinaties - Tremor en hoofdpijn - Wazig zien - Oedeem - Bloeding, maagpijn, diarree, misselijkheid, braken - Duizeligheid, koorts en slaperigheid   Zeer zelden (minder dan 1 op 10 000 gebruikers) - Pancytopenie (vermindering van het aantal bloedcellen) - Overgevoeligheidsreacties waardoor de behandeling moet worden gestopt, waaronder angio-oedeem, moeilijke ademhaling, zweten, misselijkheid, hypotensie, shock en anafylaxie. - Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) bij personen die gevoelig zijn voor aspirine en andere NSAID’s (groep van pijnstillers met ontstekingsremmende en koortswerende werking). - Leververgiftiging - Huiduitslag (exantheem) - Hypoglykemie (te lage bloedsuikerspiegel) - Donkere urine (steriele pyurie) en nierreacties   Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): - Acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis, toxische necrolyse, geneesmiddelgeïnduceerde dermatose en Stevens-Johnson-syndroom.   Na langdurig gebruik van 3 tot 4 gram paracetamol per dag is leverbeschadiging mogelijk. Ook na gebruik van 6 gram paracetamol ineens is leverbeschadiging mogelijk.   Bewaaradvies Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaar de kauwtabletten in de originele verpakking beneden 25°C.   Lees voor gebruik de bijsluiter.   : Apotex Europe BV Darwinweg 20 2333 CR Leiden  

Paracetamol 120 mg bestel je veilig en snel bij Medimart. Onze pakketjes worden altijd discreet verzonden

Wij zijn een online aanbieder van medicijnen. Kijk welke medicijnen onze webshop mag verkopen.

Specificaties

inhoud
10 kauwtabletten
Productsoort
Pijnstillers
Subcategorie 2
Paracetamol
RVG
19255

Shop meer