Volatile Kamille wild - 5 ml - Medimart.nl - (3363906)
Volatile Kamille wild

Volatile Kamille wild - 5 ml

Kamille wild

Volatile Kamille wild bestel je veilig en snel bij Medimart. Onze pakketjes worden altijd discreet verzonden

€ 23,31


  • Dit product is nu niet voorradig en verwachten wij binnen 5-10 werkdagen te kunnen leveren.
  • Gratis verzending vanaf €50
  • Altijd netjes en discreet verpakt

Omschrijving

Kamille wild 

Bloemen van de wilde kamilleplant, afkomstig uit Marokko. 
Geurmiddel.
Goed bij slapeloosheid en prikkelbaarheid. 
Ook goed voor de gevoelige huid.

Samenstelling
Kamille wild (ormenis multicaulis)
Herkomst: Marokko

Gebruik
In verdamping een of enkele druppels (naar voorkeur)
Inhalatie via Aromainhaler (20-25 druppels) of Aroma Patch (1-4 druppels).

Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Schadelijk bij inademing.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bij inslikken meteen een antificentrum of arts raadplegen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten bereik van kinderen houden.
Contact met de ogen, huid of kleding vermijden.
Na inslikken: de mond spoelen, GEEN braken opwekken. 
Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
Voorkom lozing in het milieu.

Fabrikant
Volatile BV
Industrieweg 3
8131VZ Wijhe

Specificaties

inhoud
5 ml
collectie
Gezondheidsproducten
Productsoort
Etherische olie

Shop meer